Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1: 1.200.000 / 2 tháng khi đăng ký 2 buổi/ tuần
               1.700.000 / 2 tháng khi đăng ký 3 buổi/ tuần
               2.000.000 / 2 tháng khi đăng ký 4 buổi/ tuần

Thầy, cô nhiệt tình hướng dẫn
Các em được tự do phát triển