Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1: Học phí : 2.700.000/ khóa

Học nhóm sôi nổi, phát triển khả năng giao tiếp
Biến buổi học thành buổi giao tiếp chuyên nghiệp, thành thạo