Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1: 150.000 / 1 tháng khi đăng ký 1 buổi / tuần
               300.000/ 1 tháng khi đăng ký 2 buổi / tuần
               450.000/ 1 tháng khi đăng ký 3 buổi / tuần

 

Tương tác giữa thầy và trò
Trẻ được tự tin phát biểu