Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1: Học phí: 100.000/ buổi ( Khi nộp theo đợt 2 tháng)

Các em được học tập và hòa nhập
Tự tin trong giao tiếp