Tiếng anh học thuật (Academic english)

Khóa học tiếng Anh học thuật được thiết kế dành riêng cho học sinh trung học phổ thông muốn phát triển những kỹ năng học thuật cần thiết để tham gia kỳ thi IELTS, hỗ trợ việc học tại trường, chuẩn bị đi du học, cũng như thành công hơn trong môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh.

Tiếng Anh học thuật (Academic English) nhằm mục đích giúp cho học viên có được những kỹ năng cần thiết để có thể học tập trong môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có khả năng đọc môt khối lượng lớn các tài liệu học tập bằng tiếng Anh, nghe hiểu được bài giảng qua đó trình bày được ý tưởng, viết các bài luận trong môi trường học thuật.

tieng-anh-hoc-thuat-academic-english

 

 Tham gia khóa học, học viên sẽ:

 • Học các kỹ năng học thuật bằng tiếng Anh, giúp học sinh hiểu bài giảng tốt hơn, tham gia vào các buổi chuyên đề, nghiên cứu, và viết các báo cáo, tiểu luận mang tính chất học thuật.
   
 • Học các kỹ năng học thuật thông qua các chủ đề khác nhau, giúp xây dựng kiến thức học thuật cơ bản cho học sinh ở các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, xã hội học, vật lý, khoa học và tự nhiên. Việc này không chỉ giúp kích thích sự tò mò, mà còn bồi dưỡng kiến thức thế giới và khả năng ngôn ngữ của các em.
   
 • Tập trung phát triển từ vựng ở những lĩnh vực kiến thức thiết yếu, đồng thời cung cấp kiến thức ngôn ngữ chuyên ngành giúp học sinh làm quen với môi trường học Đại học. Vấn đề ngữ pháp học thuật cũng được đặc biệt chú trọng giúp các em sử dụng đúng ngôn ngữ trong lĩnh vực này.
   
 • Giúp học sinh thành công ở các kỳ thi như IELTS.
   
 • Giúp học sinh nói, viết, và hiểu được ngôn ngữ tiếng Anh học thuật tự tin hơn.
   

Đăng ký tư vấn !!!


  Các khóa học tiếng anh

  Bài viết mới !!!