Hệ thống giáo trình : iTouch English (iTE)

Gồm 5 Level (5 Cấp độ): A, B, C, D, E
Với 25 chủ đề:
Cấp độ A : A1 -> A2 -> A3 -> A4 -> A5
Cấp độ B : B1 -> B2 -> B3 -> B4 -> B5
Cấp độ C : C1 -> C2 -> C3 -> C4 -> C5
Cấp độ D : D1 -> D2 -> D3 -> D4 -> D5
Cấp độ E : E1 -> E2 -> E3 -> E4 -> E5

Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1

1.500.000
16 buổi = 1 chủ đề
Ưu đãi: Tặng tài liệu trị giá 150.000đ

Gói 2

3.000.000
32 buổi = 2 chủ đề
Ưu đãi: Tặng 2 sách trị giá 300.000đ

Gói 3

4.500.000
48 buổi = 3 chủ đề
Ưu đãi: Tặng 3 sách trị giá 450.000đ + 1 ba lô

Gói 4

7.500.000
80 buổi = 1 cấp độ
Ưu đãi: