Hệ thống giáo trình :
1. Super Kids (Kids): Gồm 3 cấp độ
         Super Kids 1 -> Super Kids 2 -> Super Kids 3

 2. Family & Friends (Fa): Gồm 5 cấp độ
         Fa 1 -> Fa 2 -> Fa 3 -> Fa 4 -> Fa 5

Các thầy cô tận tình hướng dẫn

Các thầy cô tận tình hướng dẫn

Trẻ thường xuyên được thực hành giao tiếp với thầy cô, bạn bè

Trẻ thường xuyên được thực hành giao tiếp với thầy cô, bạn bè

Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Chương trình cơ bản

Gói 1

650.000
1 tháng 8 buổi
(Nếu trên 8 buổi cộng thêm mỗi buổi 80.000đ)

Gói 2

1.200.000
2 tháng 16 buổi
(Nếu trên 16 buổi cộng thêm mỗi buổi 75.000đ)

Gói 3

3.500.000
6 tháng
Khoảng 48 đến 54 buổi

Gói 4

6.800.000
800.000/ 12 tháng khoảng 96 – 102 buổi
Tài liệu: 200.000/ bộ 2 quyển cho mỗi khóa

Chương trình nâng cao

Gói 1

700.000
1 tháng 8 buổi
(Nếu trên 8 buổi cộng thêm mỗi buổi 90.000đ)

Gói 2

1.300.000
2 tháng 16 buổi
(nếu trên 16 buổi cộng thêm mỗi buổi 80.000đ)

Gói 3

3.800.000
6 tháng
Khoảng 48 đến 54 buổi

Gói 4

7.400.000
12 tháng khoảng 96 đến 102 buổi
Tài liệu : 300.000/ bộ 3 quyển cho mỗi khóa