Các em được tự do học tập nhóm
Tương tác giữa thầy và trò
Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1

650.000
1 tháng 8 buổi
(Nếu trên 8 buổi cộng thêm mỗi buổi 80.000đ)

Gói 2

1.200.000
2 tháng 16 buổi
(Nếu trên 16 buổi cộng thêm mỗi buổi 75.000đ)

Gói 3

3.500.000
6 tháng
Khoảng 48 đến 54 buổi

Gói 4

6.800.000
812 tháng khoảng 96 đến 102 buổi
Tài liệu: 150.000/ 1 quyển cho mỗi khóa