Hệ thống giáo trình:

Tiếng Anh lớp 10
Tiếng Anh lớp 11
Tiếng Anh lớp 12

Các em thường xuyên được làm các bài test năng lực
Các em được phát triển khả năng làm việc nhóm
Gói học phí cố định và Gói học phí ưu đãi đi kèm:

Gói 1

650.000
1 tháng 8 buổi
(Nếu trên 8 buổi cộng thêm mỗi buổi 80.000đ)

Gói 2

1.200.000
2 tháng 16 buổi
(Nếu trên 16 buổi cộng thêm mỗi buổi 75.000đ)

Gói 3

3.500.000
6 tháng
Khoảng 48 đến 54 buổi

Gói 4

6.800.000
812 tháng
Khoảng 96 đến 102 buổi